Usługi

Prawo cywilne

 • reprezentacja w ramach postępowania przedsądowego oraz przed sądami powszechnymi
 • sprawy związane z nieruchomościami
 • odszkodowania z tytułu odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej
 • reklamacje i gwarancje
 • sprawy spadkowe
 • opiniowanie umów cywilnoprawnych
 • windykacja należności
 • naruszenie dóbr osobistych
 • prawo medyczne

Prawo rodzinne

 • rozwody
 • separacje
 • podział majątku małżonków
 • alimenty
 • władza rodzicielska

Prawo administracyjne

 • reprezentacja przed organami samorządowymi i państwowymi
 • reprezentacja w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • prawo budowlane
 • sprawy związane z gospodarką nieruchomościami

Obsługa przedsiębiorców i jednostek organizacyjnych

 Kompleksowa obsługa przedsiębiorców i jednostek organizacyjnych z elastyczną formą rozliczania. Dodatkowy zakres usług:

 • umowy/statut/akty założycielskie podmiotu
 • postępowania rejestrowe
 • akty wewnętrzne
 • reprezentacja w ramach negocjacji
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych
 • opiniowanie kontraktów